Sleepy Hollow Fire Departments new E - One HP 95 Midmount Tower Ladder October 2019 E- One Calendar Truck
 
October 9, 2019
 

Sleepy Hollow Fire Departments new E - One HP 95 Midmount Platform Tower Ladder October 2019 E- One Calendar Truck.

Check out youtube videos below

https://www.youtube.com/watch?v=4aQtYo_RzoQ
https://www.youtube.com/watch?v=n0NuGrTWfaA